google-site-verification: google3c022fc7519c8c4d.html
 
 
 
A sci-fi shotgun on a blue grid background.
 

QUAD M03: Sonic Shotgun

Các mối đe dọa khác nhau yêu cầu các công cụ khác nhau. Khẩu súng lục tuyệt vời nhưng khẩu súng ngắn âm thanh sẽ giúp bạn thoát khỏi cái ác.

Đơn giản chỉ cần hoán đổi băng đạn chất lỏng 'deluge' và gắn phần cổ vai với đệm vai có thể điều chỉnh được, bộ trợ lực bổ sung và đạn đạn bổ sung.

Thay đổi nòng súng lục bắn một phát  cho nòng đôi và tạp chí đấu tay đôi. Loa siêu thanh loại bỏ những vi trùng không mong muốn khó chịu đó khỏi bất cứ thứ gì-EPIC!

 
Fresh Quest Comic Thermal Sight.jpg
 
Fresh Quest Comic Shotgun.jpg
 
Fresh Quest Comic Purge.jpg